Course syllabus

Dette er eit emne i læringsplattforma Canvas for praksisfeltet ved barnehagelærarutdanninga, Høgskulen i Volda. Her kan praksislærarar og styrarar finne generell informasjon om praksis og informasjon om praksis for kvart årssteg, som for eksempel vurderingsskjema til utfylling og informasjon frå praksisførebuande møte.

 

PRAKSISRUTE

 

FORSKRIFT, ØVINGSLÆRARAVTALE M.M. SAMARBEIDSAVTALE KARTLEGGINGSSKJEMA OG SKJEMA FOR KVALITETSIKRING

STYRARNETTVERKET

FAGDAG BARNEHAGE INFORMASJONSFILMAR ØKONOMI I PRAKSIS

 

1. år heiltid 1BLUBV

2. år heiltid 2BLUBV 3. år heiltid 3BLUBV STUDIEPLAN OG EMNEPLANAR
1. år deltid 1BLUBV-D  2. år deltid 2BLUBVD  3. år deltid 3BLUBV-D  4. år arbeidplassbasert 4 BLUBV-A 

 

Meir informasjon om barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda her.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om praksis:

Studieleiar

Elisabeth Welle

elisabeth.welle@hivolda.no

70075450

 

 

Praksiskoordinator

Hanne Elin Harnes   

harnesh@hivolda.no

70075439

Profilbilde

 

Praksiskoordinator

Septìna Selma Einarsdòttir

einarsepti@hivolda.no

70075153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course summary:

Date Details